6 marca 2018

Začíname revitalizovať park na Šafárikovom námestí